Til sundhedsplejersker

Jordemødrene i Hjemmefødselsordning Sjælland følger den nye familie tæt de første dage efter fødslen. Dels har den nye familie mulighed for telefonisk kontakt hele døgnet de første dage, og dels kommer vi på minimum to barselsbesøg. Sædvanligvis ligger disse besøg i løbet af det første døgn efter fødslen, og igen i det tredje døgn, hvor der også tilbydes at tage PKU. Hørescreening varetages ikke af hjemmefødselsjordemødrene, men af det hospital, som kvinden har været tilknyttet i graviditeten. Efter det sidste barselsbesøg overgår familien til jer i Sundhedsplejen.

Vi står altid til rådighed for en snak om hjemmefødsler og samarbejde, og kommer gerne på besøg til et personalemøde. I kan kontakte jordemødrene i jeres område her.

Kontakt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram