Praktiske forberedelser

Når I vælger hjemmefødsel, er der nogle praktiske ting, som I skal tage stilling til og forberede jer på.

Skal der en fødselshjælper med til fødslen?

Nogen ønsker at være alene to, sammen med jordemoderen, til fødslen. Andre synes, at det er rart med en fødselshjælper, der kan tage sig af det praktiske, såsom at sørge for mad og drikkevarer, fylde fødekar, hente håndklæder, rydde op med mere. Det er ikke et krav fra os jordemødre, at der er en fødselshjælper med ved fødslen. Vi hjælper hinanden. Hvis I vælger at have en fødselshjælper med, skal det være en, som I begge to er trygge ved. Det kan være en god idé at forventningsafstemme på forhånd, således at fødselshjælperen eksempelvis ikke “overtager” partnerens rolle, med mindre denne har behov for at trække sig.

Skal der andre familiemedlemmer eller venner/veninder med til fødslen?

Nogle par har mødre, svigermødre, søskende eller venner/veninder med til fødslen. For dem er hjemmefødslen en familiebegivenhed, hvor det er naturligt at flere deltager, mens det for andre er en meget intim begivenhed, som kun vedkommer de kommende forældre. Hvis I vælger, at andre skal med, kan det være en god idé at forventningsafstemme, hvad rollerne er.

Skal der søskende med til fødslen?

Nogle vælger at lade søskende være med under fødslen, andre kan slet ikke forestille sig, at de skal være til stede. Ikke alle børn synes, at der er rart at være med til en fødsel. Den kan nemt føles lang, og børn kan sommetider blive utålmodige. Nogle børn kan blive bange, hvis deres mor har ondt eller siger høje, uventede lyde. Andre børn er meget nysgerrige, og giver selv udtryk for, at de gerne vil med til fødslen. I så fald kan I eventuelt forberede dem ved at se videoer af fødsler på YouTube, læse bogen “Da Knud kom ud” eller låne andre bøger om graviditet og fødsler på biblioteket. Som forældre kender I jeres børn og jer selv bedst, og det er derfor op til jer at vurdere, om det er en god idé. Overvej eksempelvis “er jeg stille, eller har jeg lyd på?”, “Er mit barn/mine børn meget følsomme?”. Nogle kvinder kan opleve, at de mister fokus på fødslen, så veerne aftager, når deres er børn er til stede. Hvis I vælger, at søskende skal deltage ved fødslen, anbefaler vi altid, at der er en anden voksen end partneren, som kan tage sig af børnene. Der kan blive behov for at tage dem et andet sted hen, hvis de bliver utålmodige eller utrygge, eller hvis der opstår komplikationer, og fødslen skal overflyttes til hospitalet.

Ønsker I at føde i vand?

Rigtig mange vælger at bruge vand som smertelindring under fødslen, og over halvdelen af fødslerne i Hjemmefødselsordning Sjælland foregår i vand. Hvis du gerne vil i vand, skal I overveje, om I ønsker at købe eller leje et fødekar, eller om I eventuelt kan føde i jeres eget badekar, hvis I har et. Hvis I planlægger at bruge jeres eget badekar, så spørg jordemoderen, når hun er på besøg, om hun skønner, at der er plads nok til, at fødslen kan foregå i det. Nogle jordemødre lejer oppustelige fødekar ud, så spørg din jordemoder eller søg i Facebookgruppen “Køb, salg og leje af fødekar mm”.

Vi har udarbejdet en ideliste, som I kan finde her. I skal ikke have alt på listen, det er bare til inspiration! Ideliste med link

Idelisten

Find idelisten her.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram