Sådan tilmelder du dig

Hvis du bor i Region Sjælland, kan du tage kontakt til en af hjemmefødselsjordemødrene i dit område. Ud fra en individuel sundhedsfaglig vurdering vil hun kunne fortælle dig, hvorvidt det kan anbefales dig at føde hjemme, og hvad du skal gøre herfra.

Hvis du bor uden for Region Sjælland og ønsker at benytte dig af det frie sygehusvalg til at føde hjemme med Hjemmefødselsordning Sjælland, skal du kontakte os på mail: hosnord@gmail.com. Du bedes angive navn, adresse, telefonnummer, termin og om du har født ukompliceret før. Så vurderer vi, ud fra din bopæl og kapaciteten i ordningen omkring din termin, om det er muligt at føde med dig.

Hvis du bor uden for Region Sjælland, er der således ikke garanti for, at du kan tilbydes at føde hjemme med denne ordning.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram