Kendthed, kontinuitet og ro

En fødsel er en naturlig, fysiologisk proces som foregår bedst i et miljø, der er roligt og trygt for kvinden. Når en fødende kvinde er tryg, får fødselshormonerne gode betingelser for at gøre deres del af arbejdet, mens kvinden bliver i stand til at overgive sig til veerne og samarbejde med sin krop. 

Noget der særligt kan skabe tryghed er, at I på forhånd kender den jordemoder, som skal deltage ved fødslen af jeres barn. Derfor er kendt jordemoderordning en vigtig del af Hjemmefødselsordning Sjællands tilbud, som sikrer de optimale betingelser for tryghed, ro, respekt og tillid. 

Antallet af hjemmefødsler stiger år for år. På landsplan foregår 2-3% af alle fødsler i hjemmet, mens tallet i Region Sjælland er hele 7-8%.  

Formålet med denne hjemmeside er at give støtte og information til kvinder og familier, der ønsker eller overvejer hjemmefødsel. En af jordemødrene i jeres område svarer gerne på eventuelle spørgsmål, I måtte have. 

Det er gratis at føde hjemme med Hjemmefødselsordning Sjælland. 

Kontakt os

COVID-19, opdatering 22.03.22

Hjemmefødsler under Covid 19

1) Hjemmefødsler forløber som vanligt, forudsat at den gravide, hendes partner og børn er uden symptomer på Covid 19, når fødslen går i gang.

2) Gravide, der planlægger hjemmefødsel, henvises til fødsel på sygehus, hvis de selv eller andre i deres husstand har symptomer på, eller er i karantæne grundet Covid 19.

3) Hjemmefødende, der overflyttes til sygehuset under igangværende hjemmefødsel, bliver under transporten ledsaget af deres hjemmefødselsjordemoder. Under den nuværende situation følger hjemmefødselsjordemoderen sygehusets anvisninger for ekstra pårørende/ledsagere. På nogle fødesteder i Regionen må vi pt ikke blive på fødeafdelingen under fødslen. 

4) Vi håber på jeres forståelse for, at der i perioder kan være begrænsning på antal pårørende og hjælpere ved hjemmefødslen. Hjemmeværende børn kan altid passes af en ekstra voksen i hjemmet, men ved restriktioner, i et andet rum, end hvor fødslen foregår.

5) Aftalte hjemmebesøg afholdes, når den gravide og hendes husstand er uden symptomer på Covid 19. Symptomer kan være: hoste, nysen, ondt i halsen eller feber. Vi henstiller til, at I kontakter jeres jordemoder, hvis en i husstanden har symptomer. 

For nærmere information om Covid 19 se her:  https://www.sst.dk/da/corona

@hjemmefoedselsordningsjaelland

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram