Til andre studerende

Vi har desværre ikke mulighed for at have andre end jordemoderstuderende med til fødslerne. Vi får løbende henvendelser fra doulastuderende, sygeplejestuderende, fotografelever, folkeskoleelever med flere, der gerne vil i praktik hos os. En hjemmefødsel er en privat og intim begivenhed, så med mindre I selv har kontakt til en gravid, der planlægger hjemmefødsel, og hun gerne vil have jer med, er det derfor desværre ikke en mulighed at komme i praktik i Hjemmefødselsordning Sjælland.

Kontakt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram