Fødselsforberedelse

Undersøgelser viser, at fødselsforberedelse øger chancen for en god fødselsoplevelse.

Gennem jordemoderkonsultationerne – uanset om man vælger individuelle konsultationer eller gruppekonsultationer – vil jordemødrene  forberede jer til fødslen. Vi anbefaler dog altid, at du/I også deltager i et supplerende fødselsforberedelsestilbud, gerne fysisk, såsom yoga, fødselsforberedelse i vand eller lignende. 

Fødselsforberedelse kan opdeles i mental og fysisk forberedelse. Den mentale forberedelse består både i at tilegne sig viden om, hvad en fødsel er, forventningsafstemme sine ønsker og behov med omgivelserne, og gøre sig selv bevidst om egne ressourcer og behov. En god vejledning i graviditeten kan hjælpe dig til at få en bedre forståelse for, og oplevelse af fødslen. Mange kvinder udtrykker angst for at skulle føde, og da det forholder sig sådan, at angst skaber smerte, og smerte skaber spænding og modarbejdelse af fødslen, vil en del kvinder opleve fødslen som voldsom, hvis de ikke, under graviditeten, har fået vejledning i, hvordan en fødsel kan håndteres positivt.

Det er af stor betydning at holde sig i god form i graviditeten, da en veltrænet krop dels nærer barnet bedre, føder bedre og har lettere ved at komme sig efter en fødsel. Motion giver større velvære, og det kan være lettere at tænke på sig selv som aktiv til fødslen, hvis man er vant til at bruge sin krop. Motion kan desuden forebygge bækkengener, og derudover stimuleres barnets balancesystem i positiv retning, når man som gravid bevæger sig.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram