Til praktiserende læger

Hvis en gravid ved første lægebesøg ønsker hjemmefødsel, kan I som praktiserende læger ikke henvise direkte til Hjemmefødselsordning Sjælland, men skal informere kvinden om, at hun selv skal tage kontakt til ordningen. Det kan ske enten via sikker mail på denne hjemmeside, eller telefonisk til de jordemødre, der praktiserer i hendes område.

I forbindelse med indskrivning til hjemmefødsel, skal kvindens hjemmefødselsjordemødre have en kopi af svangerskabsjournalen. Den kan ikke sendes direkte til os, men skal enten sendes via e-boks til kvinden, eller udprintes og gives til kvinden ved første lægebesøg. Kvinden giver den til os, og den scannes ind i Hjemmefødselsordning Sjællands elektroniske journalsystem. Jordemødrene i Hjemmefødselsordning Sjælland har ikke direkte adgang til Sundhedsplatformen, da vi bruger journalsystemet MultiMed. Vi har således ikke mulighed for at læse journalnotater, men er afhængige af, hvad der skrives på vandrejournalen, eller hvad kvinden selv kan vise os fra Sundhed.dk eller Minsundhedsplatform.dk.

Kontakt

Jordemødrene i ordningen har ikke autorisation til at ordinere urin- eller blodprøver, og I kan derfor opleve, at en gravid beder jer om dette.

Vi vil især gerne følge kvindens hgb, så vi kan nå at vejlede hende i forhold til det rette jerntilskud i god tid inden fødslen. Dette dels for ved eventuel blødning post partum, at kunne handle på forkant, og dels for at lette barselsforløbet i hjemmet.

Den praktiserende læge deltager ikke længere ved hjemmefødsler. Ved komplikationer overflyttes til nærmeste fødeafdeling. Dog har nogle praktiserende læger selv ytret ønske om at deltage ved en hjemmefødsel, og hvis den gravide accepterer dette, er I meget velkomne. Vi har haft flere praktiserende læger med.

Vi står altid til rådighed for en snak om hjemmefødsler, og kommer gerne på besøg til et personalemøde. I kan kontakte jordemødrene i jeres område her: Link til find din jordemoder

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram