Amning

En normal fødsel i rolige omgivelser, er den bedste opstart mor og barn kan få på amningen. Ved en hjemmefødsel er der optimale forhold til, at barnet kan komme direkte op på mors bryst og stille og roligt omstille sig til verden uden for livmoderen. Mens navlesnoren får lov at pulsere færdigt, kan barnet få ro og overskud til at finde brystet. Hjemme er der ingen forstyrrelser og intet I skal nå, så i timerne efter fødslen forlader barnet sjældent mors bryst. Vi prioriterer amningen og den tidlige kontakt  højt. Børneundersøgelse, vægt med mere foretages til allersidst, inden jordemoderen forlader familien efter endt fødsel.

Vi spørger til tidligere ammeforløb allerede ved den første konsultation, og planlægger ud fra jeres individuelle behov, hvilken ammevejledning, der vil gavne jer mest. Måske ønsker I slet ikke at amme? Så støtter vi jer i det. Minimum en af jeres konsultationer handler om amning, hvor vi kan komme omkring eventuelle tidligere ammeproblemer. 

Alle jordemødrene i Hjemmefødselsordning Sjælland har forpligtet sig til at holde sig opdateret omkring den seneste viden omkring amning, og har mulighed for at sparre med en certificeret ammevejleder.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram