Til jordemoderstuderende

Som jordemoderstuderende har du mulighed for at komme i praktik i Hjemmefødselsordning Sjælland. Vi er meget glade for at have jordemoderstuderende med og give jer en mulighed for at se, at hvordan fødsler kan forløbe, når de foregår i eget hjem og med kendt jordemoder. Hvis du ønsker at komme i praktik hos os kræver det, at du har adgang til en bil, så du selv kan komme direkte ud til fødslerne, da vi ikke har tid til at hente dig på vejen. Vi forventer, at du minimum er med i tre og gerne fire uger, og også, at du deltager ved konsultationerne, så de fødende har mødt dig inden deres fødsel. Hvis du ønsker praktik hos os, så find det område, der er nærmest din bopæl, og kontakt jordemødrene dér for en uddybende snak her.

Kontakt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram