Sikkerhed

Vi anbefaler kun hjemmefødsel, hvis det vurderes, at det er sikkert for både dig og dit barn. Se visitationskriterierne her.

Forskning viser  at der ikke er større risiko forbundet med hjemmefødsel end fødsler, der foregår på hospitalet, forudsat at visitationskriterierne er overholdt. I forbindelse med hjemmefødsler, er der væsentligt færre indgreb såsom sugekop, klip i mellemkødet, vestimulerende drop og kejsersnit. Ligeledes viser undersøgelser, at risikoen for større bristninger er mindre ved hjemmefødsler  - læs referencer her.

Jordemødrene i Hjemmefødselsordning Sjælland er alle specialiserede inden for hjemmefødsler. Vi har høje krav til efteruddannelse og deltager løbende i kurser, der dygtiggør os og vedligeholder vores ekspertise. Alle jordemødre er uddannede til at give akupunktur og rebozo.

Den vigtigste præmis for høj sikkerhed ved hjemmefødsel er, at din jordemoder er ved din side under fødslen og fornemmer fødslens udvikling. Fordi hun kun har ét forløb at forholde sig til, kan hun uforstyrret koncentrere sin opmærksomhed om netop jeres families fødsel.

Alle komplikationer ved fødsler har en optakt med tegn og signaler, som en nærværende og opmærksom jordemoder kan opfange og handle på. Det er derfor trygt og sikkert for raske gravide at føde hjemme. Jordemoderen medbringer akutudstyr og medicin til hjemmefødslen, så det er muligt at handle på uventede situationer. Hjemmefødselsordning Sjælland har et tæt samarbejde med Regionens andre fødesteder. Ved behov sparres der med hospitalets fødselslæger.

Forløber fødslen ikke som forventet, handles der herpå, - enten med tiltag i hjemmet, eller med overflytning til nærmeste fødeafdeling. Hjemmefødselsjordemoderen følger med jer hele vejen gennem jeres fødsel – også med ind på Fødeafdelingen, hvis I ønsker det. 

I Hjemmefødselsordning Sjælland overflytter vi ca 10  % til fødeafdelingen før eller efter fødslen. Det er primært førstegangsfødende, som har brug for ekstra smertelindring, eller fordi fødslen trækker ud og mor og barn bliver udmattede. 

Vi har høje krav til efteruddannelse, og deltager løbende i kurser, der dygtiggør os og vedligeholder vores ekspertise. Herunder obstetrisk akuttræning, sædvanligvis i samarbejde med Regionen Sjællands Fødeafdelinger.

Kontakt os
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram