Er det farligt at føde hjemme?

Nej, det er ikke farligt at føde hjemme, hverken for mor eller barn. De nyeste undersøgelser viser, at det er mindst lige så sikkert at føde hjemme som på et hospital, for kvinder med en graviditet der lever op til visitationskriterierne for hjemmefødsel. Det kan du læse mere om her.

Er det kun flergangsfødende, der må føde hjemme?

Nej, du må føde dit barn derhjemme uanset om du er første- eller flergangsfødende. Førstegangsfødende har mindst lige så stor gavn af ro omkring fødslen, fordi det fremmer sandsynligheden for en fødsel uden komplikationer og unødvendige indgreb. Undersøgelser viser, at 75% af lavrisiko førstegangsfødende, der føder hjemme, har en ukompliceret fødsel, mens kun 41% af lavrisiko førstegangsfødende, som føder på hospitalet, føder ukompliceret (SST). Se også afsnittet om statistik.

Er der meget svineri og blod efter en hjemmefødsel?

Nej, en normal blødning i forbindelse med en fødsel er 100-500 ml., svarende til lidt mere end en almindelig menstruation. Blodet samles oftest i karret eller på afdækning lige under kvinden, og kan derfor nemt fjernes bagefter. En hjemmefødsel der er planlagt godt, sviner derfor ikke nævneværdigt, men naturligvis må det forventes, at der vil være en smule oprydning efter fødslen. Det kan eksempelvis være tømning og vask af fødekar samt vask af håndklæder og sengetøj. Her kan I læse mere om vores forslag til de praktiske forberedelser i forbindelse med jeres hjemmefødsel.

Skal man have meget plads for at føde hjemme?

Nej, en fødsel kræver ikke særlig meget plads. Ønsker I at føde i vand skal der dog være plads til fødekarret, men I bestemmer selv, hvor det skal stå. Gennem tiden har vi været en del af hjemmefødsler både i små kolonihavehuse, husbåde og etværelses lejligheder. Hvis I er i tvivl, om det kan lade sig gøre i netop jeres hjem, er I velkomne til at tage kontakt til jordemødrene i jeres kommune.

Skal min egen læge involveres ved en hjemmefødsel?

Gennem graviditeten følges du af egen læge ved graviditetsrelaterede konsultationer som ellers, men selve fødslen varetages udelukkende af jeres jordemødre. Hvis egen læge er nysgerrig på hjemmefødsel, er han eller hun dog velkommen, såfremt I har inviteret vedkommende.

Må mine børn/mor/søster eller andre være med?

Det er den enkelte familie, der beslutter, hvem og hvor mange der skal være med ved deres fødsel. Vi anbefaler, at der altid er en ekstra voksen med, hvis der er børn med til fødslen.

Hvilke former for smertelindring er det muligt at få under en hjemmefødsel?

De fleste, der føder hjemme, klarer smerterne ved hjælp af varmt vand, ingefærklude, “bistik” (steriltvandspapler), massage, rebozo og akupunktur. Se mere om smertelindring i afsnittet om smertelindring.

Hvad hvis jeg får brug for mere smertelindring?

Ofte er trygheden, der er forbundet med at være i eget hjem sammen med mennesker man kender og stoler på, en smertelindring i sig selv. Hvis fødslen trækker ud, eller smerterne bliver for overvældende, kan I vælge at blive overflyttet til hospitalet for yderligere smertelindring. Vi gør vores bedste for at lytte til jer og rådgive jer i situationen, og det er altid i orden at sige fra - vi ønsker jer et forløb, I kan være i.

Skal partneren med i karret, hvis fødslen foregår i vand?

Det bestemmer I selv. I så fald beder vi om, at vedkommende har badetøj eller undertøj på.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram