Statistik

Der er mange fordele ved at føde hjemme, og det er slået fast i mange undersøgelser, at det er mindst lige så sikkert at føde hjemme, for sunde og raske gravide med èt barn i maven, som at føde på hospitalet. 

Der findes statistik, der fortæller noget om, hvordan hjemmefødsler versus ukomplicerede hospitalsfødsler forløber på landsplan, men i Hjemmefødselsordning Sjælland fører vi også vores egen statistik, fordi der er forskel på vores tal i et specialiseret team af jordemødre, der kun arbejder med hjemmefødsler, og resten af landets hjemmefødselsstatistik.

Når man ser på indgreb og komplikationer under fødslen er der tydelig forskel i statistikken mellem fødsler på landsplan og i Hjemmefødselsordning Sjælland. 

På landsplan er det for eksempel 39,5% førstegangsfødende med normale graviditeter, der får kunstig vestimulation, mens det i Hjemmefødselsordning Sjælland er 22%. For flergangsfødende er tallene henholdsvis 17% på landsplan og og 1,5% i Hjemmefødselsordning Sjælland.

Statistik til og med 2022

Her er link til vores seneste statistikker

Referencer:

Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet 2020 (Sundhedsstyrelsen).

Øvrige referencer:

Planned hospital birth versus planned home birth (Review). Olsen O & Clausen JA. Cochrane Library Database of Systematic Reviews. 2012, issue 9. Art. No. CD000352.

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/
doi/10.1002/14651858.CD000352.pub2
/epdf/full

Quality assessment of home births in Denmark. Jensen S, Colmorn LB, Schroll AM, Krebs L. Dan Med J. 2017 May;64(5). Pii A5367.

Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ 2011;343   https://www.bmj.com/content/
bmj/343/bmj.d7400.full.pdf

Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743.070 low-risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases. De Jonge A, Geerts CC, van der Goes BY, Mol BW, Buitendijk SE, Nijhuis JG. BJOG 2015;122:720-728.

Planned Out-of-Hospital Birth and Birth Outcomes. Jonathan M. Snowden, Ellen L Tilden, Janice Snyder, Brian Quigley, Aaron B Caughey, Yvonne W Cheng. N Engl J Med 2015 Dec 31; 373(27): 2642-2653.     https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26716916/

Transfers to hospital in planned home birth in four Nordic countries – a prospective cohort study. Blix E, Kumle MH, Ingversen K, Huitfeldt AS, Hegaard HK, Olafsdottir OA, et al. Acta Obstet Gynecol Scand 2016; 95:420-428.       https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26830511

Artikel om Cochrane review:” Birth is no reason to go to hospital”

https://news.ku.dk/all_news/2012/
2012.9/birth_is_no_reason_to_go_to_hospital/

"De fleste kan trygt planlægge at føde hjemme" - Ole Olsen:
http://fogf.dk/artikler/alle/
de-fleste-kan-trygt-planlaegge-at-fode-hjemme/

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram