Statistik

Der er mange fordele ved at føde hjemme, og det er slået fast i mange undersøgelser, at det er mindst lige så sikkert at føde hjemme, for sunde og raske gravide med èt barn i maven, som at føde på hospitalet. 

Der findes statistik, der fortæller noget om, hvordan hjemmefødsler versus ukomplicerede hospitalsfødsler forløber på landsplan, men i Hjemmefødselsordning Sjælland fører vi også vores egen statistik, fordi der er forskel på vores tal i et specialiseret team af jordemødre, der kun arbejder med hjemmefødsler, og resten af landets hjemmefødselsstatistik.

Når man ser på indgreb og komplikationer under fødslen er der tydelig forskel i statistikken mellem fødsler på landsplan og i Hjemmefødselsordning Sjælland. 

På landsplan er det for eksempel 39,5% førstegangsfødende med normale graviditeter, der får kunstig vestimulation, mens det i Hjemmefødselsordning Sjælland er 22%. For flergangsfødende er tallene henholdsvis 17% på landsplan og og 1,5% i Hjemmefødselsordning Sjælland.

Statistik

Hjemmefødselsordning Sjælland 20201.kvt2.kvt3.kvt4.kvt2020Procentvis
Indskrevne122127149113527100,00%
Førstegangsfødende272221289818,6%
Flergangsfødende9510512810543382,2%
Omvisiterede2123362910920,7%
Førstegangsfødende7108113636,7%
Flergangsfødende141328187316,9%
Start fødsel hjemme 10010311210341879,3%
Førstegangsfødende272117259091,8%
Flergangsfødende7382957832875,8%
Overflyttet til sygehus før barnets fødsel61310144310,3%
Førstegangsfødende58382426,7%
heraf ukompliceret fødsel efter overflytning*352111
Flergangsfødende1576195,8%
(heraf ukompliceret fødsel efter overflytning)145313
Andel af fødende, som starter hjemmefødsel får:
Epidural3,3%
S-drop4,8%
Sugekop / tang1,9%
Episiotomi (klip)0,5%
Akut kejsersnit (uanset paritet) 2,4%
Bristning gr. III/IV** (uanset paritet)0,2%
Afsluttet fødsel hjemme89871029737589,7%
Førstegangsfødende201213176268,9%
Flergangsfødende6975898031395,4%
Vandfødte børn20554,7%
Overflyttet efter barnets fødsel5351143,7%
Førstegangsfødende211044,4%
Flergangsfødende3241103,0%
Fastsiddende moderkage4
Blødning3
Syning af større bristning 1
Patologi hos mor 3
Barn behov for behandling / observation på sgh4
Samlede andel af fødende overflyttet før og efter fødslen111615155713,6%
Førstegangsfødende79482831,1%
Flergangsfødende47117298,8%
RKKP-indikatorer alle fødende som har startet fødsel i hjemmet *** ( inkl. overflyttede)418
3) Bristning gr. III/IV, (1. gangsfødende)
00,0%
5) Blødning > 1000 ml
174,1%
7b) Svær hypoxi (Apgar < 7/5)
10,2%
8A) Ukomplic. forløb (1. gangs-)
231715187381,1%
8B) Akut sectio (1. gangs-) til termin (37-42), barn i HS61,8%
Antal%
Indskrevne3420100
Førstegangsfødende83324,4
Flergangsfødende258775,6
Omvisiterede65419,1
Førstegangsfødende24229,1
Flergangsfødende41215,9
Start fødsel hjemme2765100
Førstegangsfødende 59021,3
Flergangsfødende217578,7
Overflyttet til sygehus før barnets fødsel 29310,6
Førstegangsfødende 19733,4
ukompliceret fødsel efter overflytning* 8915,1
Flergangsfødende964,4
ukompliceret fødsel efter overflytning*632,9
Epidural913,3
S-drop1625,9
Sugekop / tang 542
Episiotomi (klip) 190,7
Akut kejsersnit (uanset paritet) 722,6
Bristning gr. III/IV** (uanset paritet)70,3
Afsluttet fødsel hjemme 247289,4
Førstegangsfødende39366,6
Flergangsfødende207995,6
Vandfødsler140550,8
RKKP-indikatorer alle fødende som har startet fødsel i hjemmet *** 2765100
3) Bristning gr. III/IV, (1. gangsfødende) 152,5
5) Blødning > 1000 m712,6
7b) Svær hypoxi (Apgar < 7/5)110,4
8A) Ukomplic. forløb (1. gangs-) 47881
8B) Akut sectio (1. gangs-) til termin (37-42), barn i HS518,6

Nyeste tal 2018 RKKP indikatorer

RS %DK %Standard
3,64,4< 6,0
7,77,6< 4,0
0,80,6< 1,0
64,263,1> 60
12,713,2ingen

Referencer:

Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet 2020 (Sundhedsstyrelsen).

Øvrige referencer:

Planned hospital birth versus planned home birth (Review). Olsen O & Clausen JA. Cochrane Library Database of Systematic Reviews. 2012, issue 9. Art. No. CD000352.

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/
doi/10.1002/14651858.CD000352.pub2
/epdf/full

Quality assessment of home births in Denmark. Jensen S, Colmorn LB, Schroll AM, Krebs L. Dan Med J. 2017 May;64(5). Pii A5367.

Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ 2011;343   https://www.bmj.com/content/
bmj/343/bmj.d7400.full.pdf

Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743.070 low-risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases. De Jonge A, Geerts CC, van der Goes BY, Mol BW, Buitendijk SE, Nijhuis JG. BJOG 2015;122:720-728.

Planned Out-of-Hospital Birth and Birth Outcomes. Jonathan M. Snowden, Ellen L Tilden, Janice Snyder, Brian Quigley, Aaron B Caughey, Yvonne W Cheng. N Engl J Med 2015 Dec 31; 373(27): 2642-2653.     https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26716916/

Transfers to hospital in planned home birth in four Nordic countries – a prospective cohort study. Blix E, Kumle MH, Ingversen K, Huitfeldt AS, Hegaard HK, Olafsdottir OA, et al. Acta Obstet Gynecol Scand 2016; 95:420-428.       https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26830511

Artikel om Cochrane review:” Birth is no reason to go to hospital”

https://news.ku.dk/all_news/2012/
2012.9/birth_is_no_reason_to_go_to_hospital/

"De fleste kan trygt planlægge at føde hjemme" - Ole Olsen:
http://fogf.dk/artikler/alle/
de-fleste-kan-trygt-planlaegge-at-fode-hjemme/

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram