Smertelindring

Hormonet oxytocin, som hjælper til at smertelindre, er ofte højere når du føder hjemme. Det betyder, at behovet for medicinsk smertelindring nedsættes. Endvidere er der undersøgelser, der viser, at med en kendt jordemoder ved fødslen, nedsættes behovet for smertelindring. 

De fleste, der føder hjemme, klarer smerterne ved hjælp af varmt vand, ingefærklude, “bistik” (steriltvandspapler), massage, rebozo og akupunktur. 

Omkring 80% af de fødende i Hjemmefødselsordning Sjælland bruger vand som smertelindring under fødslen. Enten i et føde/badekar, eller under bruseren. 52% af de fødende ender med at føde deres barn i vand, enten i et fødekar, de har købt eller lejet, eller i familiens eget badekar. 

Varme kan også bruges som smertelindring på andre måder end i vand. Det kan være i form af en varmepude eller ingefærklude. Se opskriften på idélisten (link). 

“Bistik” (steriltvandspapler) er en lille mængde sterilt vand, som sprøjtes ind under huden, der hvor smerten opleves størst. Paplerne kan lægges når som helst i løbet af fødslen og så ofte, som der er brug for det.

Massage kan også have en smertelindrende effekt.

Det kan være partneren eller jordemoderen, der giver massage, enten med hænderne eller med rebozo. Rebozo er en sydamerikansk teknik, hvor man ryster eller masserer kvindens krop ved hjælp af et sjal. Vi bruger blandt andet rebozoen til smertelindring, fødselsmodning og til at flytte på en baby der ligger lidt skævt. Alle jordemødrene i Hjemmefødselsordning Sjælland er uddannet i rebozoteknikkerne. 

Ligeledes er alle jordemødrene i Hjemmefødselsordning Sjælland uddannet i at give akupunktur eller akupressur som smertelindring og afspænding.

Bliver smerterne for svære til, at du kan håndtere dem hjemme, flytter vi fødslen ind på hospitalet, hvor der er mulighed for medicinsk smertelindring. Det kunne være morfin, lattergas eller epiduralblokade. Jeres jordemoder følger selvfølgelig med ind, hvis I ønsker det. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram