Hvem kan føde hjemme

I Danmark er hjemmefødsel en lovsikret ret, som gælder alle kommende forældre.

Du kan føde hjemme både som første- og flergangsfødende, hvis du som udgangspunkt er sund og rask og har en normal graviditet med ét barn i maven. Fødslen skal starte spontant fra tre uger før terminsdatoen (37+0) til to uger efter termin (42+0), og barnet skal ligge med hovedet nedad.

Kvinder der tidligere har født ved kejsersnit, eller tidligere er opereret i livmoderen, frarådes at føde hjemme. Dette gælder også, hvis du har haft en fødsel med svære komplikationer, hvor der er en gentagelsesrisiko. Eksempelvis fastsiddende moderkage, transfusionskrævende blødning eller lignende. Ring til os, hvis du er i tvivl, om det kan anbefales at du føder hjemme, eller om vi vil anbefale dig at føde på hospitalet. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram