Hjemmefødselsordning Sjælland er kvalitetsgodkendt.
ALLE mål er HELT opfyldt.

 

 

 

Kvalitetskonsulenterne konkluderede i deres rapport: "Hjemmefødselsordning Sjælland bestående af selvstændige jordemødre er en meget velkvalificeret gruppe, der arbejder med stor disciplin, sikkerhed, ansvar og omsorg. Der arbejdes målrettet med kvaliteten, og effekt og vurdering tager sigte på eventuelle forbedringer."

Læs mere om akkrediteringen (Uge Nyt januar 2015) her. 

Region Sjælland