Hvis du har folkeregisteradresse i Region Sjælland, er det gratis at føde hjemme med Hjemmefødselsordning Sjælland. 

Hvis du bor uden for Region Sjælland og ønsker at benytte det frie sygehusvalg til at føde med Hjemmefødselsordning Sjælland, skal du kontakte Jordemoder Cecillia Livsø på mail: c.egholm@gmail.com . Hjemmefødselsordningen vurderer sundhedsfagligt samt ud fra din bopæl og kapacitet i ordningen, om det er et velegnet og muligt tilbud for dig. Hvis du bor uden for Region Sjælland, er der således ikke garanti for, at du kan tilbydes at føde hjemme med denne ordning.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til en af jordemødrene; du kan herunder se hvem der arbejder i dit lokalområde.

Områdekort

omraadekort

Telefon

NORD Roskilde & Lejre:

Jette
Roskilde & Lejre:

Stine
Holbæk & Odsherred:

Mie
Holbæk & Odsherred:

Mette 
50 57 70 67
ikke SMS
50 57 70 67
Ikke SMS
61 78 21 26
Ikke SMS
61 78 21 26
Ikke SMS
VEST Susanne Inge  Mie  
30 48 80 40  61 77 61 54  30 48 80 40  
ØST Cecillia Camilla Marina  
20 67 92 77 25 12 46 15 29 88 42 49  
SYD Susanne (Orlov)

Næstved
Vordingborg
Guldborgsund:
  
Tina

LollandGitte

Næstved
Vordingborg
Guldborgsund:

Maria

20 55 40 26 28 18 12 36  21 78 98 78  41 57 67 02
Region Sjælland